PNC Hymn

PNC, DANGAL NG CABUYAO

Lyrics: Egaie C. Salazar

Music: Dennis Quila and Tony Yanza

Sa simula ay ikaw na ang sandigan,
Ng mga pangarap naming kabataan,
Pinto ay nabuksan, pag-asa ay sumilay,
Upang tunguhin ang magandang bukas.

Pamantasan ng Cabuyao,
Dangal ng Bayan,
Pangalan ay itanghal, adhikai'y itanyag,
PnC, Dangal ng Cabuyao Mabuhay ka, Nagpakailanman,

Kahit aking lisanin,
Mananatiling tapat ang damdamin,
Pagmamahal at karunungan,
Taas-noo ang pag-awit kaninu man,

Sa simula ay ikaw na ang sandigan,
Ng mga pangarap naming kabataan,
Pinto ay nabuksan, pag-asa ay sumilay,
Upang tunguhin ang magandang bukas.

Pamantasan ng Cabuyao,
Dangal ng Bayan,
Pangalan ay itanghal, adhikai'y itanyag,
PnC, Dangal ng Cabuyao Mabuhay ka, Nagpakailanman

PnC, Dangal ng Cabuyao, Mabuhay ka, PnC Magpakailanman!